საბანკო რეკვიზიტები

შ.პ.ს “ქოქო მობილი”
ს/კ: 448 383 053
ბათუმი, ტბელ-აბუსერიძის #21

0% განვადება ჩვენს პროდუქციაზე

მიმღები ბანკი : თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი : TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი : GE38TB7927036080100008

მიმღები ბანკი : კრედო ბანკი
ბანკის კოდი : BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი : GE42BG0000000131330488